Mangal yürekli erkekler olmalı

McKinsey ile çalışacaklarmış. Sanki, bilgisayar ihalesini verdikleri firmayı açıklıyor. Ahlâken iflas etmiş bir kitle bu. Sizi, bir ahlâkî konkordato da kurtarmaz. Firavun’dan betersiniz. Hiç olmazsa o, Musa’nın Rabbi’ne dua edecek kadar dürüsttü. Musa gibi, köleliğe başkaldıran bir devrimci de görünmüyor ortalıkta. Ürkerek, her sözcüğü bir öncekinin peşine hüzünle yerleştirerek yazacağım bir konu seçtim bu hafta: sofra. Yemek yeme tarzımızı dile getireceğim, sofra ile akıl ilişkisini. Bizi, bir daha ezemesinler diye; [...]