Dec 3, 2018

Haftalık yazım genetik tasarım ne getirir ne götürür hakkında.

Bu, insanlık tarihi için muhteşem dönüm noktası; çünkü, genetik bir geçiş ilk kez bu netlik ve özgüllükle engellenmiş oldu: Etrafından dolanarak değil, doğanın aktarım mekanizmasına doğrudan müdahale ederek.

Bir anlamda, insan aklı ilk kez, bir insanda milyonlarca yıllık genetik aktarımın önünü edimsel olarak kesmiş oldu. Soyut bir varlık olarak tarihte devinen akıl, genetik arşive girerek beden alanına da damgasını vurmuş oldu.

Doğal genetik arşiv bozuldu; çünkü, Lulu ve Nana bu geni kendi çocuklarına da susturulmuş olarak aktaracaklar.

Deli dâhi He Jiankui, tarihe imza attığını çok iyi biliyordu.

Genetik makas, sosyal Darwinizm ve öjenizm savunucularının amacına hizmet edebilecek tehlikeli bir araç.

Güç ile tekelleşme arasında ciddi bir bağ var.

İnsan, yeknesaklık (uniformity) ile birlik (unity) kavramlarının ayrımını yapamayan açgözlü bir tür.

 

Oct 21, 2018

tümel tikel ve tekil tanımları farklıdır. tümele tikel ya da tekilden yansıma değil de içkin olanın dışlaşması olur. neyse çok önemli değil bunlar. bilim neden-sonuç ilişkisi gözetilmeden yapılamaz.

 

Oct 18, 2018

“Ortaçağ Avrupa’sında doğa bilimlerine meyilli filozoflar nadir ve anormaldi.

Arap skolastiklerinde tersi geçerlidir. Onlarda Kur’an surelerini tefsir ettiklerinde bile teoloji değil doğa bilimi ağır basar.”

“En önemli İslam düşünürlerinin niteliğini bu durumla açıklayabilir ve çevreleyebiliriz: keşiş değil, hekim; teolog değil, natüralisttirler.”

“İbni Sina ve Aristotelesçi Sol” Ernst Bloch

 

Oct 15, 2018

Elbette, bilimin alanı neden sorusu. Bilim ile uğraşanların bilim için kullanılan aklın üstünde bir akıl tipi olmadığını düşünmeleri sorun. Bir de üzerine faşizan tutumlar eklenince…

 

Oct 9, 2018

Barsak geçirgenliğinin önemi ve hastalıklarla ilişkisi üzerinde çok duruluyor. “Sızdıran bardak” denilen sendromun ilişkilendirildiği hastalık listesi giderek kabarıyor.

Barsaklarımızda yaşayan bakteri topluluğuna “mikrobiyota” deniyor. Yaklaşık ağırlıkları 1-2 kg.

233 kadar insan proteininin bakteriler ile fazlasıyla benzerlik göstermesi, bu bakterilerden bize gen geçtiğini düşündürüyor.

Mikrobiyota’ya artık en son keşfedilen organ olarak bakılıyor.

Tanzanya’da yaşayan insanlar ile batılı toplumlarda yaşayan insanların mikrobiyotası karşılaştırıldığında, bir hayvanat bahçesi ile Alaska doğası kadar büyük bir fark olduğu görülmüş.

Bunda antibiyotik kullanımı, steril ortam takıntısı, lifçe fakir beslenmenin etkisinin olduğu bulunmuş. Mikrobiyota beslenme ve stresten de çok etkileniyor.

 

Oct 6, 2018

Bizde yeterince ilgi görmedi ama bu deney, sosyal ağların yakın gelecekte alacakları biçimle ilgili hayal gücümüzü çalıştırmaya iyi gelir. Haftalık yazımı göndermemiş olsaydım bu konuyu yazardım.

https://www.gercekbilim.com/ilk-kez-uc-kisi-arasinda-beyinden-beyine-iletisim-kuruldu/

 

Sep 21, 2018

Sosyal hayvanlar olmayan ahtapotlar, MDMA verilince coşmuşlar; su balesi bile yapmışlar. Deneyin sonuçlarını açıklayan kişi Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesinden Gül Dölen.

The undersea and the ecstasy: MDMA leaves octopuses loved up

https://theguardian.com/science/2018/sep/20/mdma-makes-octopuses-more-sociable?CMP=share_btn_tw

 

Sep 19, 2018

 

RT Yorum – Zihin kibir kuyusuna hep düşer. Akla gereksinim var bu nedenle.

Nedensel akıl ile intellectus farkını kavramak gerekli.

Nous, noesus gibi kavramları; Aristoteles vd çalışın derim @evrimagaci

Fenomenlerin karşılaştırmalı bilgisini verir bilim, faydalıdır. Değer üretmez.

ORİJİNAL – Evrim Ağacı @evrimagaci

Gerçekten muhteşem bir denge, muhteşem bir san’at! Mesela her yıl 200 MİLYON insanın gözüne yerleşerek onları kör eden, vücudun başka yerlerindeyse fil hastalığına neden olan şu san’atlı yuvarlak solucana bir bakın! Gerçekten her an bir mucize oluyor ve bizler huş’u doluyoruz!

 

Mar 22, 2018

Bilim felsefesine giriş yaptım bu hafta. Bilim anlam yitiminin önüne geçebilir mi.

 

Feb 1, 2018

Bilim insanı da vahiy alır dedim bu hafta.

“Size ne bulduğumuzu açıklayacağım, anlamayacaksınız. Dert etmeyin, çünkü benim fizik öğrencilerim de anlamıyorlar. Onlar anlamıyorlar, çünkü ben de anlamıyorum. Hiç kimse anlayamıyor!”