Sep 26, 2017

“Kader işleyince insan susar, insan işleyince kader ona yol verir.”

H.Z Ülken, “Varlık ve Oluş”

Bu kitap okunmalı. Felsefede yüz akımız.

 

Sep 16, 2017

Sınırsız olanın sınırlı tarafından kavranması. Zihnin içindekileri boşaltarak akıl/us düzeyine çıkması. Felsefede ontolojik tanıt problemi.

 

Sep 15, 2017

RT Yorum – Aklımızla yarattığımız sistemle iletişim kurabilme olanağı var diye seviniyoruz. Miraç böyle bir şey işte: Tümel ile tikel; külli ile cüzi.

Sonra ona şöyle diyeceğiz: Tanımadın mı yaratıcını, beni bilmeni, seni yarattığımı anlamanı bekliyordum ne zamandır.

Heidegger Varlık ve Zaman, HZ Ülken Varlık ve Oluş, Sartre Varlık ve Hiçlik okunmalı sonra Hegel Küçük Mantık. Bunlardan sonra kutsal metinler.

ORİJİNAL –   Sözcü @gazetesozcu

Dünya tarihinde bir ilk! İnsan beyni ilk defa internete bağlandı!

http://sozcu.com.tr/2017/teknoloji/insan-beyni-ilk-defa-internete-baglandi-2012316/

 

Oct 26, 2017

Bu yazıyı düzenlerken, CERN’den çarpıcı bir açıklama yapıldı: “Evrenimiz aslında var olmamalıydı; simetrinin kırıldığı, asimetrinin oluştuğu noktayı anlayamıyoruz; aslında, madde var olmamalı.” Fizik ve felsefe birbirinden bağımsız ele alınmamalı.

Bu bağlamda, Platon’a geri dönüp “dudak büktüğümüz” noktaları, yeni bir gözlükle tekrar okumayı denemekte fayda var gibi görünüyor.

 

Oct 17, 2017

Evet, her fikir iktidarını talep eder. Kişinin kendisi ile dürüst olabilmesi zor iş. İrade Tümel altında irade yoksa yalnızca istek.

 

Oct 14, 2017

RT Yorum – Philo sophia filan başlayalım mı?:) Şaka bir yana, felsefe sos olarak üstte olmaktan ziyade, temele ait bir disiplin derim. Niçin’in yanıtı.

ORİJİNAL –  Necip Bolat @necipbolat

Felsefe nedir? Bilgi olmadığı muhakkak. Belki şöyle söyleyebiliriz bilginin tatlandırıcısı veya sosu.

 

Oct 10, 2017

Düşünme faaliyetinin başlaması, düşünmenin olmadığı anın olumsuzlanmasıdır. yani uyandığımızda, uyku halini olumsuzlamış oluruz.

bilinç zaman ve mekan varlığı olarak insanın bilincidir. öyleyse her düşünme, insanın zaman ve mekan varlığı olarak kendisi ile özdeş olduğu bölgeyi olumsuzlayarak, düşünme edimine geçmesidir.

Hegel biraz zor :( haklısınız.

Zaman, bilincin kendi dışına kaçışıdır da deniyor. Çünkü bilinç her zaman bir şeyin bilincidir anlamında.

 

Oct 5, 2017

Bu hafta, öfkeli topluma öfke üzerine bir yazı yazdım.

Herkes fazlasıyla öfkeli.

Kişi öfkeye maruz kalır, kızmak ise bir tercihtir.

 

Oct 5, 2017

Tamlığı amaçlamak için eksikliği kabul etmek gerekir. Ahlak oyununda sorun belki de bu. İnsanın önce ne olmadığını anlaması gerekmez mi?

Ahlak, hulk kökünden halk ediliş yartılış, bu bağlamda insanın tam da doğasına uygun olması. Yalnızca alt doğa değil kuşkusuz.

Kant’ın kategorik imperatifini Hegel tutku ile çözüyor. Tutkusu olmayan insan dönüşüm potansiyelini ıskalıyor. Rutini sıradanı sevmeye başlıyor. Filan işte ne bileyim ne çok yazdım. Ben de haftaya hücrenin ahlakını yazmayı planlıyordum. :)

 

Oct 1, 2017

Analitik psikolojinin kurucusu, kollektif bilinç ve arketip kavramlarının babası Carl Gustav Jung, mitlerin, arketiplerin temsilcileri olduklarını ve arketiplerin de kolektif bilinçdışının asıl içeriklerini oluşturduğunu söyler. Ona göre arketipsel görüntülerin motifleri, tüm mitolojilerde, masallarda, dini geleneklerde ve gizemlerde tekrarlanır. Arketipi psişik bir organ olarak nitelendiren Jung onları Platon’un “İdea”larına benzetir; bir farkla, Jung’un arketipleri aydınlık kadar karanlık tarafı da içeren iki kutba sahiptir. Arketiplerin bilinçli yönelişimizi değiştirip, onu karşıtına bile çevirebileceğinden söz eder. Dolayısı ile arketip kendi varoluşunu yalnızca statik bir biçimde, örneğin ilksel bir imge olarak değil, aynı zamanda dinamik bir süreç olarak, örneğin bilinç fonksiyonunun ayrıştırılması şeklinde de ifade eder.Yaşamdaki tüm tipik ve evrensel insan varoluşları arketipsel bir yapı üzerinde durur.

Mitlerin dirimliliği ile ilgili olarak Jung şu örneği verir: Antikçağda, kumsalda yürürken, topuğundan bir kum yılanı tarafından ısırılmış bir kişinin sağaltımı için, aynı zamanda rahip olan bir Mısırlı hekim değişik bir tedavi yolu izler. Kutsal birkaç kitaba başvurup, Güneş Tanrısı’nın kendi yolunda giderken, Ana Tanrıçanın nasıl da gizlice, kumlar arasına zehirli bir yılan saldığını anlatarak basit olayı mitik bir düzleme çıkarmaya çalışırdı.

Tanrı; ayağını üstüne basınca yılan tarafından ısırılır ve acıyla bağırırdı. Diğer Tanrılar ona acır ve zehirli yılanı yaratan

Ana Tanrıçadan etkili bir panzehir yaratılmasını dilerlerdi; o da bunu kabul eder ve acı çeken Tanrıyı iyileştirirdi (…) Öykünün imgeleri hastayı öylesine güçlü bir şekilde sarıyordu ki, damar örgüsü ve sinirler gerekli dengeyi kurabiliyordu.

 

Sep 15, 2017

Aklımızla yarattığımız sistemle iletişim kurabilme olanağı var diye seviniyoruz. Miraç böyle bir şey işte: Tümel ile tikel; külli ile cüzi.

Sonra ona şöyle diyeceğiz: Tanımadın mı yaratıcını, beni bilmeni, seni yarattığımı anlamanı bekliyordum ne zamandır.

Heidegger Varlık ve Zaman, HZÜlken Varlık ve Oluş, Sartre Varlık veHiçlik okunmalı sonra Hegel Küçük Mantık. Bunlardan sonra kutsal metinler.

https://www.sozcu.com.tr/2017/teknoloji/insan-beyni-ilk-defa-internete-baglandi-2012316/

 

Aug 6, 2017

Tin dediğimde felsefede tanımlandığı anlamda kullanıyorum. Dolayısı ile ne mistik ne de metaforik.

 

Aug 6, 2017

Benim sözünü ettiğim şey Tarihte Akıl’da, Hegel’in “ifadesine izin vermeyen halkı terk eder” dediği tin.

 

Aug 4, 2017

“Ego inanır, özne düşünür”

Ama düşüncenin nesnesi kendilikse tikel ego tekmeliyo cânım özneyi ya! Oluş güceniyo, gelsin konserve tepkiler.

 

Jul 28, 2017

felsefeden kopuk olmadığı anlaşılacaktır. İnsan bütünsel bir varlık, düşünce, duygu ve fill birbiri ile uyum içine olabilsin diye.

 

Jun 24, 2017

Biz ana dilimizi bilmiyorsak Aziz Bey’in günahı ne! Kullandığı kelimeler öz Türkçe, önceden kullanılmış sözcükler. Felsefe gündelik dille anlaşılmaz. Aksine düşünme kalıplarının yıkılması gerekir ki yenisi inşaa edilebilsin. Neyse bunları zaten biliyorsunuzdur. Selâmlar.

 

Jun 24, 2017

Merkez tanıdık bir sözcük olduğu için rahat ediyoruz, bizi sanılar alanında rahat ettiriyor oysa merkez nedir sorusuna felsefi yanıt verebilecek olan azdır. Bu durumda özek öztürkçe o zaman öz nedir? Bu da kolay yanıtlanamaz. Ben tanıdık sözcüklerin bizi doksa alanında rahat ettirdiğine işaret ediyorum. Çok uzattım. :)

 

Jun 24, 2017

Sanırım kullanılan dilden daha çok felsefenin nüfuz edilmesi zor bir disiplin olması. Nüfuz edilemeyince dil suçlanıyor.

 

Jun 15, 2017

Beden açısından zor, Tin açısından aydınlık bir dönem geliyor. Toplumun her kesimi bedel ödeyecek ama sonunda Akıl’da birleşip uzlaşacağız.

 

Apr 11, 2017

Medeniyetler Çatışması ve Stratejik Derinlik isimli kitapları okumakta fayda var. İlkini okuyanlar bugünkü gelişmelerin nasıl da önceden adım adım belirlendiğini anlayabilir. İkincisini okuyanlar da dış politikada neden çuvalladığımızı.

Huntington’un sorun olarak tanımladığı İslâm Uygarlığı için önerisi, bu uygarlığın tek bir merkezden yönetilebilir biçim almasının gerekliliğidir ve merkez olmaya aday üç ülke arasından Türkiye’yi öne çıkarır; bunun olanaklılığını da lâiklikten vazgeçilmesi koşuluna bağlar.

Kemâlizm olarak adlandırarak indirgediği ve böylece yarattığı ideolojiyi yalnızca Batı hayranı bir heves olarak azımsar. Ahmet Davutoğlu’nun kaleme aldığı ve bu kitaba bir yanıt niteliği taşıyan “Stratejik Derinlik”  isimli çalışma titizlikle hazırlanmış akademik bir çalışmadır ve İslâm uygarlığının bir sorun olduğu tezinin antitezdir.

Kitapta oldukça yerinde saptamalar ve öneriler olmasına karşın, Huntington’un Kemâlizm konusunda olasılıkla duygusal belki ideolojik belki de her ikisinin de etkisi altında olan düşüncelerle nesnel olamadığı, bunun da Orta Doğu’nun, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti ile sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nın tarihsel gerçekliği içinde okunamamasına neden olduğunu konu edinen bir karşı çıkış yoktur.

Türkiye’de, Aydınlanma Avrupası’nın yüzyıllar süren çabasının kazanımı olan ürünün bu denli hızlı ve yaygın olarak başarılabildiği görülememiş midir? Mustafa Kemâl Atatürk, bir imparatorluğu “ümmet” bilincinden özgür yurttaş bilincine, özgürlüğe, modern devlete taşıyan, tutkulu doğasının, yaşamını biçimlendirdiği bir kahramandır.

Çok felsefi bir cümleyle bitirelim :) : Türk Tininin evrensel tinle dolaysız bağıntısı, bağrından çıkardığı kahramanın düşüncelerinin derinliğinde dolayım kazanarak varoluşa çıkmıştır. Hegel “Usun hilesi”, Kur’an “Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır” olarak aynı şeyden söz eder. Ayrıca, ussal olanda geri gidiş yoktur ama Tin ifadesine izin verilmeyen toprakları terk eder.

 

Apr 2, 2017

Yanıtınız bir “Ad hominem” örneğidir. Felsefi teatilerde, ancak doğal bilinç düzeyi kabul edilir, pek ciddiye alınmaz.

 

Apr 2, 2017

Hn Arndt felsefeci değil siyaset bilimcidir. Buna rağmen, bir çok çağdaşından daha sağlam bir felsefi temeli vardır.

 

Jan 25, 2017

“Dupduru bakan ve dürüst konusan her şeyi seviyorum.” Nietzsche

 

Jan 16, 2017

Bilim felsefesi şart. #felsefe Hipotez, teori, yasa.