Tarikat ve Cinsellik

Rıza Zelyut’un, Osmanlı’da Oğlancılık[1] adlı kitabının toplatılmasına karar verilmiş. Gerekçe olarak, "toplumsal yaşamın düzenli gitmesi için sadece yasalara uymanın yeterli olmayacağı" beyan edilmiş. Hemen her gün, tarikat liderleri ve din adamlarınca güncellenen, erkekler için tahrik edici uzuv ve eşya listesine, bu hafta mekân başlığı da açıldı. Söylenilecek yeni bir şey kalmadı sanırım; üzüntü, tiksinti, hayret barındıran tüm duygular aktarıldı. Konuyu hızla özetlemek istersek; anne dizi ve anne kolunun bile tahrik edici [...]