DİN ÜZERİNE PAYLAŞIMLAR 2021

Jun 4, 2021

RT Yorum – Bu karşıtlığın dengeye gelmesi erdeme doğru yol alıştır. Nietzsche, bu karşıtlığın “kurumsallaşmış din” tarafından yok sayılmasına isyan etti; kendinde bulduğu ile öğretinin uyumsuzluğunu ifşa ediyordu.

Tweet’in Devamı…

DİN ÜZERİNE PAYLAŞIMLAR 2020

Dec 27, 2020

Duyguların düşünceyi değil, düşüncenin duyguları oluşturduğu gösterildi.

Tweet’in Devamı…

DİN ÜZERİNE PAYLAŞIMLAR 2019

Dec 18, 2019

Miguel Asin Palacios, Arabî üzerine büyük bir monografi yazmıştır. Ona göre, Batılı mütefekkirler Arabî’den yoğun olarak etkilenmiş ve ilham almışlardır.

Tweet’in Devamı…

DİN ÜZERİNE PAYLAŞIMLAR 2018

Dec 31, 2018

Aktif ateizm ile pasif ateizm arasında sağlam bir fark var, hakkı verilmeli. Örneğin ben, henüz aktif bir ateist ile tanışmadım. O ciddi bir emekçidir.

Tweet’in Devamı…

DİN ÜZERİNE PAYLAŞIMLAR 2017

Dec 30, 2017

Bilim ile dinin, hakikatin farklı anlatımları olduğunun anlaşılmasına katkı sağlayabilmek çok güzel. Teşekkür ederim.

Tweet’in Devamı…